Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Γεωθερμικά συστήματα ψύξης - θέρμανσης

  Οι σύγχρονες οικολογικές τάσεις αφενός και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των συμβατικών μορφών ενέργειας αφετέρου οδηγούν σε μονόδρομο στην χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
 • Αντλίες θερμότητας

  Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μεταφέρουν θερμότητα από το ένα περιβάλλον στο άλλο μέσω ενός ψυκτικού μέσου.
 • Αναβαθμίσεις μηχανοστασίων

  Η HIGHDRO αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο σας, ώστε αποτυπώσει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κυρίως των μηχανοστασίων, που είναι και η καρδιά του συστήματος.
 • Ηλιακά πεδία

  Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι βασισμένη στο "φαινόμενο του θερμοκηπίου". Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε νότιο προσανατολισμό. Μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας του ήλιου διαπερνά το γυάλινο παράθυρο του συλλέκτη και χτυπά την εσωτερική επιφάνεια του απορροφητή.
 • Κεντρικά συστήματα διαχείρισης μηχανοστασίων

  Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου που διαθέτει γραφική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό Η/Υ, κινητά και tablets με σκοπό να υπάρχει εύκολος έλεγχος των εγκαταστάσεων και άμεσος εντοπισμός ενδεχόμενης δυσλειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο γρήγορος και άμεσος εντοπισμός βλαβών.