Έργα

 • Μονάδα R/O στην Σιθωνία Χαλκιδικής

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένο σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (Containerized) δυναμικότητας 26 m3/h.
 • Navis

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας νερού 3ων σταδίων εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα.
 • Sparta Gourmet

  Μονάδα επεξεργασίας νερού με σύστημα υπερδιήθησης και μονάδα αντίστροφης όσμωσης 2 σταδίων εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα.
 • Sirens beach

  Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και τον κλιματισμό του ξενοδοχείου.
 • Ξενοδοχείο στο νομό Ηρακλείου

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένο σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (Containerized) δυναμικότητας 506- m3/day.
 • Πολυτελή κατοικία στο Παλιόκαστρο Ηρακλείου

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 500 lt/h.
 • Θερμοκήπιο στην Ιεράπετρα

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 207 m3/day.
 • Star beach

  Αναβάθμιση κεντρικού λυματοστασίου ξενοδοχείου.
 • Sensatori atlantica Caldera Palace hotel

  Αναβάθμιση λυματοστασίων ξενοδοχείου.
 • Kirki hotel

  Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.
 • Sirens village

  Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και τον κλιματισμό του ξενοδοχείου.
 • Santo Wine

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 10 m3/d.
 • Cafe στο κέντρο Ηρακλείου

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 400 lt/h.
 • Cafe - restaurant στο κέντρο Ηρακλείου

  Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 690 lt/h.