Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.

Κατηγορία ξενοδοχείου: 4 αστέρων, bungalows 150 κλινών.

 • Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε το 2014.
 • Εγκατάσταση νέου ηλιακού πεδίου με συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας του οίκου Nobel, βαλβίδες δυναμικής εξισορρόπησης, νέου εναλλάκτη θερμότητας του οίκου ALFA LAVAL με συνθήκες λειτουργίας μεταξύ των δύο κυκλωμάτων 1 OC (L.M.T.D =1OC).
 • Εγκατάσταση κυκλοφορητών του οίκου GRUNDFOS με inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τις ανάγκες του ηλιακού πεδίου.
 • Εγκατάσταση θερμικής αποθήκης και σταθμών παραγωγής ΖΝΧ του Γερμανικού οίκου Vaillant.
 • Εγκατάσταση αυτοματισμού BMS  του οίκου Siemens με απομακρυσμένη επικοινωνία του μηχανοστασίου και οπτικοποίηση του εξοπλισμού μέσω Η/Υ, Smartphone’s και tablets.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

 • Ελαχιστοποίηση  λειτουργίας λέβητα πετρελαίου για τις ανάγκες παραγωγής ZNX με  κατανάλωση μόνο  8 lt/ ημέρα. H  ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου πριν την νέα εγκατάσταση ήταν 75lt.
 • Το ηλιακό πεδίο είναι διαστασιολογημένο, ώστε να μπορεί να καλύπτει στο 90%  τις ημερήσιες καταναλώσεις για ΖΝΧ.
 • Η παραγωγή των Ζ.Ν.Χ γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή δεν αποθηκεύεται το ζεστό νερό που προορίζεται για χρήση, αλλά παράγεται από τους σταθμούς παραγωγής την στιγμή που υπάρχει κατανάλωση. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πολλά, όπως:
  • Δεν μπορεί να αναπτυχθεί το βακτήριο της λεγεωνέλλας.
  • Αυξάνεται ο χρόνος ζωής της θερμικής αποθήκης. Δεν τροφοδοτείται με «φρέσκο» νερό γιατί είναι κλειστό κύκλωμα, άρα δεν εισέρχεται και οξυγόνο στο σύστημα που δημιουργεί οξειδώσεις. 
 • Εκσυγχρονισμός μηχανοστασίου με νέο εξοπλισμό για  την τροφοδοσία κρύου και ζεστού νερού χρήσης.

Συνεργαζόμενες εταιρείες