Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένο σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (Containerized) δυναμικότητας 506- m3/day.

Η μονάδα αντίστροφη όσμωσης έχει διαστασιολογηθεί για να παράγει 22m3/h  και να λειτουργεί 23 ώρες την ημέρα. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (steel container High cube 40’’). Η μονάδα διαθέτει οθόνη αφής και  σύστημα αποστολής γραπτών μηνυμάτων στο χρήστη μέσω GSM modem στην περίπτωση ενεργοποίησης κάποιων σφαλμάτων η προειδοποιήσεων. Ο σχεδιασμός που έγινε έχει βασιστεί στο ότι το  παραγόμενο νερό  θα είναι πόσιμο (για ανθρώπινη χρήση).

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού: 270-310 (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού: 5-6 ( οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: 79,5% (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού  παραγόμενου προϊόντος).
  • Ηλεκτρική  κατανάλωση  συστήματος: < 0.71kwh/m3.
  • Κόστος παραγόμενου νερού ανά κυβικό: ~ 0.17€/m3 ( Περιλαμβάνοντας κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αναλωσίμων υλικών και χημικών, ετήσιας συντήρησης και αντικατάστασης μεμβρανών πολυαμιδίου στα 5 έτη).

Συνεργαζόμενες εταιρείες