Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας νερού 3ων σταδίων εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα και σε συγκεκριμένες διαστάσεις (customize) για τις ανάγκες της εγκατάστασης. Η μονάδα διαθέτει οθόνη αφής με μιμικό διάγραμμα και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης για άμεση εποπτεία από τον χρήστη. Ο σχεδιασμός έχει βασιστεί στο ότι το παραγόμενο νερό θα είναι πόσιμο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού:  (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού:  (οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: % (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού παραγόμενου προϊόντος).

Συνεργαζόμενες εταιρείες