Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένο σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (Containerized) δυναμικότητας 26 m3/h.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο (steel container 20’’).Η μονάδα διαθέτει οθόνη αφής 12'' και σύστημα αποστολής γραπτών μηνυμάτων στο χρήστη μέσω GSM modem στην περίπτωση ενεργοποίησης κάποιων σφαλμάτων η προειδοποιήσεων. Ο σχεδιασμός που έγινε, έχει βασιστεί στο ότι το παραγόμενο νερό θα είναι πόσιμο (για ανθρώπινη χρήση).

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού: <250  (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού: 3-7 (οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: 74% (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού παραγόμενου προϊόντος).

Συνεργαζόμενες εταιρείες