Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και τον κλιματισμό του ξενοδοχείου.

Κατηγορία ξενοδοχείου: 4 αστέρων, μονομπλόκ κτήριο 680 κλινών.

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια από το 2014 έως και το 2016.
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας και απόδοσης υφιστάμενου ηλιακού πεδίου 332,8m2 με την εγκατάσταση βαλβίδων δυναμικής εξισορρόπησης, νέου εναλλάκτη θερμότητας του οίκου ALFA LAVAL με συνθήκες λειτουργίας μεταξύ των δύο κυκλωμάτων 1.6 OC (L.M.T.D =1.6 OC).
  • Αναδιάταξη θερμοδοχείων αποθήκευσης ΖΝΧ και αντικατάσταση δικτύων με νέα από πολυπροπυλένιο (PPR clima & faser ) του Γερμανικού οίκου Aquatherm με μονώσεις δικτύων 13mm.
  • Αντικατάσταση κυκλοφορητών κλιματισμού και παραγωγής ΖΝΧ με νέους του οίκου GRUNDFOS με inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενου αυτοματισμού BMS με νέο, τύπου PLC ανοικτού πρωτοκόλλου προγραμματισμού του οίκου Siemens με απομακρυσμένη επικοινωνία των μηχανοστασίων και οπτικοποίηση του εξοπλισμού μέσω Η/Υ, Smartphone’s και tablets. Συγχώνευση περιφερειακών ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού σε ένα νέο με χωριστά πεδία για τον αυτοματισμό και τα ισχυρά εγκαθιστώντας αναλυτές ενέργειας σε κάθε βασική ομάδα καταναλώσεων.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Μείωση κατανάλωσης πετρελαίου για τη παραγωγή ΖΝΧ.
  • Ημερήσια θερμική απολαβή από ηλιακό πεδίο κατά μέσο της σεζόν λειτουργίας του ξενοδοχείου 1.15-1.2 MWh.
  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης > 50% από τη συνέργεια του νέου BMS και των νέων κυκλοφορητών inverter για τον κλιματισμό και τη παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης από τη μείωση φορτίου της κεντρικής μονάδας κλιματισμού (Chiller). Αυτό επιτεύχθηκε από την μείωση της άσκοπης ανακυκλοφορίας στα κυκλώματα του κλιματισμού.
  • Εκσυγχρονισμός μηχανοστασίου με νέο εξοπλισμό για τον κλιματισμό, την τροφοδοσία κρύου και ζεστού νερού χρήσης.

Συνεργαζόμενες εταιρείες