Αναδιάταξη και ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού μηχανοστασίου για τη παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και τον κλιματισμό του ξενοδοχείου.

Κατηγορία ξενοδοχείου: 4 αστέρων, bungalows 230 κλινών.

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε σε 2 στάδια από το 2014 έως και το 2016.
  • Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του οίκου  Climaveneta με τη μέθοδο της αβαθούς γεωθερμίας για τη παραγωγή ΖΝΧ.
  • Εγκατάσταση νέων  θερμοδοχείων αποθήκευσης ΖΝΧ του οίκου CORDIVARI και αντικατάσταση δικτύων με νέα από πολυπροπυλένιο (PPR clima & faser ) του Γερμανικού οίκου Aquatherm με μονώσεις 13mm.
  • Αντικατάσταση κυκλοφορητών κλιματισμού και παραγωγής ΖΝΧ με νέους του οίκου GRUNDFOS με inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενου αυτοματισμού BMS με νέο, τύπου PLC ανοικτού πρωτοκόλλου προγραμματισμού του οίκου Siemens με απομακρυσμένη επικοινωνία των μηχανοστασίων και οπτικοποίηση του εξοπλισμού μέσω Η/Υ, Smartphone’s και tablets. Συγχώνευση περιφερειακών ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού σε ένα νέο με χωριστά πεδία για τον αυτοματισμό και τα ισχυρά εγκαθιστώντας αναλυτές ενέργειας σε κάθε βασική ομάδα καταναλώσεων.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Παύση λειτουργίας λέβητα πετρελαίου για τις ανάγκες παραγωγής ZNX. H  ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου πριν την νέα εγκατάσταση ήταν περίπου στα 65 lt.
  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης > 50% από τη συνέργεια του νέου BMS και των νέων κυκλοφορητών inverter για τον κλιματισμό και την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. 
  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης από τη μείωση φορτίου της κεντρικής μονάδας κλιματισμού (Chiller). Αυτό επιτεύχθηκε από την μείωση της άσκοπης ανακυκλοφορίας στα κυκλώματα του κλιματισμού.  
  • Εκσυγχρονισμός μηχανοστασίου με νέο εξοπλισμό για τον κλιματισμό, την τροφοδοσία κρύου και ζεστού νερού χρήσης.

Συνεργαζόμενες εταιρείες