Αναβάθμιση κεντρικού λυματοστασίου ξενοδοχείου.

Κατηγορία ξενοδοχείου: 5 αστέρων, 1200 κλίνες

  • Ανακατασκευή υδραυλικών δικτύων σε κεντρικό λυματοστάσιο.
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικού  πινάκα ισχύος και αυτοματισμού.
  • Εγκατάσταση νέων αντλιών λυμάτων.

Τα οφέλη της εγκατάστασης μετά την αναβάθμιση.

  • Οι νέες αντλίες του οίκου Grundfos έχουν το πλεονέκτημα ότι διαθέτουν φτερωτές με ειδικό σχεδιασμό για λύματα (Super Vortex), δεν έρχονται σε επαφή με τη φτερωτή όμως με τη μέθοδο της περιδίνηση τα λύματα αντλούνται και προωθούνται προς το σωλήνα εξόδου. Άρα, τις καθιστούν στην κατηγορία μη εμφρασόμμενου τύπου.
  • Η εγκατάσταση έγινε με πέλματα επικάθισης και πλήρες σύστημα ταχυσυνδέσμου  για εύκολη υδραυλική αποσύνδεση και απομάκρυνση από το σύστημα εφόσον απαιτηθεί.
  • Αξιόπιστη λειτουργία συστήματος με βασικό εξοπλισμού βιομηχανικού τύπου.
  • Ηλεκτρολογική διασύνδεση με το υφιστάμενο BMS του ξενοδοχείου για απομακρυσμένο έλεγχο και οπτικοποίηση του συστήματος.

Συνεργαζόμενες εταιρείες