Εξειδικευμένες υπηρεσίες

  • Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

    Η HIGHDRO αναλαμβάνει να συνάψει συμβόλαια συντήρησης σε πυροσβεστικά συγκροτήματα πραγματοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους που απαιτούνται στις διατάξεις ετοιμότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης Η/Μ

    Η HIGHDRO συνάπτει συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε πολυτελείς κατοικίες.
  • Ενοικιάσεις μονάδων αφαλάτωσης

    Η HIGHDRO παρέχει την δυνατότητα ενοικίασης σε συστήματα μονάδων επεξεργασίας νερού της ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.