Επικοινωνία

Αγαπάκη 1 ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης

τηλ/fax 2814 002794 - email: info@highdro.gr