Φοινικιά, Ηράκλειο - Κρήτη info@highdro.gr 2810316588
Επικοινωνήστε μαζί μας >
Water Treatment
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

.Γεωθερμικά συστήματα ψύξης - θέρμανσης

Οι σύγχρονες οικολογικές τάσεις αφενός και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των συμβατικών μορφών ενέργειας αφετέρου οδηγούν σε μονόδρομο στην χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

.Αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μεταφέρουν θερμότητα από το ένα περιβάλλον στο άλλο μέσω ενός ψυκτικού μέσου.

.Αναβαθμίσεις μηχανοστασίων

Η HIGHDRO αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο σας, ώστε να αποτυπώσει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κυρίως των μηχανοστασίων, που είναι και η καρδιά του συστήματος.

.Ηλιακά πεδία

Η φιλοσοφία της συλλογής της ηλιακής ενέργειας είναι βασισμένη στο "φαινόμενο του θερμοκηπίου". Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε νότιο προσανατολισμό. Μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας του ήλιου διαπερνά το γυάλινο παράθυρο του συλλέκτη και χτυπά την εσωτερική επιφάνεια του απορροφητή.

.Κεντρικά συστήματα διαχείρισης μηχανοστασίων

Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου που διαθέτει γραφική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό Η/Υ, κινητά και tablets με σκοπό να υπάρχει εύκολος έλεγχος των εγκαταστάσεων και άμεσος εντοπισμός ενδεχόμενης δυσλειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο γρήγορος και άμεσος εντοπισμός βλαβών.