Φοινικιά, Ηράκλειο - Κρήτη info@highdro.gr 2810316588
Επικοινωνήστε μαζί μας >
Water Treatment
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

.Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Η HIGHDRO αναλαμβάνει να συνάψει συμβόλαια συντήρησης σε πυροσβεστικά συγκροτήματα πραγματοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους που απαιτούνται στις διατάξεις ετοιμότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

.Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης Η/Μ

Η HIGHDRO συνάπτει συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε πολυτελείς κατοικίες.

.Ενοικιάσεις μονάδων αφαλάτωσης

Η HIGHDRO παρέχει την δυνατότητα ενοικίασης σε συστήματα μονάδων επεξεργασίας νερού της ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το πλεονέκτημα στους πελάτες της να έχουν προκαθορισμένο κόστος για την επεξεργασία του νερού, χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο επένδυσης.