Οδός Γ 1, ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου 71601 info@highdro.gr 2810316588
Επικοινωνήστε μαζί μας >
Water Treatment
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

.Αντίστροφη Όσμωση

Η αντίστροφη όσμωση ορίζεται ως η επεξεργασία ακατέργαστου νερού, η οποία με τη βοήθεια αντλιών πιέζει το νερό να περάσει μέσα από μία συστοιχία μεμβρανών πολυαμιδίου που επιτρέπει επιλεκτικά μόνο τα μόρια του νερού να περάσουν μέσα από αυτήν.

.Αποσκλήρυνση

Αποσκλήρυνση είναι η διαδικασία στην οποία αντικαθιστούμε τα ιόντα που αυξάνουν τη σκληρότητα (άλατα ανθρακικά και μαγνησίου) του νερού με ιόντα νατρίου, σε μια διεργασία που ονομάζεται εναλλαγή ιόντων, δημιουργώντας άλατα τα οποία είναι πιο υδατοδιάλυτα και σταθερά και δε δημιουργούν επικαθίσεις.

.Υπερδιήθηση

Η υπερδιήθηση είναι μια διαδικασία διαχωρισμού και αφαίρεση ουσιών σε μεγέθη από 0,005μm έως 0,2 μm με χρήση μεμβρανών όπου έχουν τριχοειδή μορφή με μικρή διάμετρο πόρων. Οι μεμβράνες αυτές έχουν την δυνατότητα να συγκρατούν με επιτυχία αιωρούμενα στερεά σωματίδια, βακτήρια, παράσιτα, ιούς, καθώς και οργανικά και ανόργανα πολυμερή μόρια.

.Απολύμανση

Η απολύμανση του νερού μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους και πάντα η μέθοδος που ακολουθείται σχετίζεται πρώτον με το βαθμό μόλυνσης που μπορεί να έχει το ακατέργαστο νερό και δεύτερον με τη χρήση που προορίζεται

.Συστήματα αποσιδήρωσης & απομαγγανίωσης

Η HIGHDRO αναλαμβάνει να διαστασιολογήσει συστήματα αποσιδήρωσης ή απομαγγανίωσης σε περιπτώσεις εξυγίανσης ακατέργαστου νερού που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια από την νομοθεσία για πόσιμο νερό. Το ανώτερο επιτρεπτό όριο σε σίδηρο είναι 200 μg/lt και σε μαγγάνιο τα 50 μg/lt.

.Κολυμβητικές δεξαμενές

Η HIGHDRO αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών σε πολυτελείς οικίες, ξενοδοχεία και Spa, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων δοσομέτρησης για σταθερή χλωρίωση και σταθερό ph στο νερό της. Επίσης, παρέχει συστήματα ηλεκτροχλωρίωσης και προμήθειας αναλώσιμων προϊόντων.

.Υπεριώδης ακτινοβολία

Η μέθοδος απολύμανσης νερού με λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (ultraviolet) είναι διαδεδομένη και αποτελεσματική στην εξάλειψη μικροοργανισμών όπως τα μικρόβια, τους ιούς και τους μύκητες.