Οδός Γ 1, ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου 71601 info@highdro.gr 2810316588
Επικοινωνήστε μαζί μας >
ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θα μπορούσα να προμηθευτώ ένα αντλητικό συγκρότημα για την εγκατάστασή μου;

Η HIGHDRO αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει αυτοψία, να καθορίσει την ανάγκη, να κάνει την ανάλογη διαστασιολόγηση και να προμηθεύσει αντλητικά συγκροτήματα από συνεργαζόμενους διεθνείς οίκους για κάθε ανάγκη. Επιπρόσθετα μπορεί να αναλάβει τις εργασίες εγκατάστασης, έκτακτης επισκευής και τακτικής.

Διαθέτετε χημικά για επεξεργασία νερού;

Η HIGHDRO διατηρεί αποθέματα χημικών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες λειτουργίας μονάδων αντίστροφης όσμωσης, κολυμβητικών δεξαμενών και απολύμανσης κυκλωμάτων έναντι της εμφάνισης του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας. Επίσης, διαθέτει χημικά για βιομηχανική χρήση αναφορικά με τη διατήρηση της καλής ποιότητας του νερού στα κυκλώματα λειτουργίας (δέσμευση οξυγόνου, ρύθμιση pH κλπ).

Γιατί να προμηθευτώ ένα σύστημα επεξεργασίας νερού;

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού απαιτούνται όταν το νερό προς χρήση δεν καλύπτει τα καθορισμένα από τη νομοθεσία όρια για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η χρήση ποιότητας νερού προερχόμενο από επεξεργασία έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση φθορών, διαβρώσεων και επικαθήσεων στον εξοπλισμό της εκάστοτε εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το συνολικό κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, ενώ παράλληλα αυξάνεται τη διάρκεια ζωής του όλου εξοπλισμού.

Σε πολλές περιπτώσεις ο βασικός εξοπλισμός μιας εγκατάστασης προϋποθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας νερού για την ορθή λειτουργία του, που επιτυγχάνεται μέσω της επεργασίας.

Επάρκεια και αυτονομία σε καθορισμένη ποιότητα νερού, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι ανάγκες της εγκατάστασης από τις υφιστάμενες πηγές.

Αναλαμβάνετε τη συντήρηση ή την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων;

Η HIGHDRO μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση ή/και την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων παρέχοντας καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπορώ να ενοικιάσω ένα σύστημα επεξεργασίας νερού;

Η HIGHDRO δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης συστημάτων επεξεργασίας νερού, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη με μακροπρόθεσμα συμβόλαια συντήρησης, λειτουργίας και εποπτείας.

Πώς θα μπορούσα να εξοικονομήσω ενέργεια στην εγκατάστασή μου;

Η HIGHDRO διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς με δυνατότητα αποτύπωσης υφιστάμενων ή/και σχεδίαση νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων και των αναγκών της εκάστοτε εγκατάστασης και εν συνεχεία προβαίνουμε σε τεχνική και χρηματοοικονομική πρόταση, η ο οποία περιλαμβάνει κατά περίπτωση τη βέλτιστη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ), ανάκτησης ενέργειας, χρήση γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας ή συνδυασμένη χρήση των παραπάνω.

Τι χρειάζεται για να επιλέξω ένα σύστημα επεξεργασίας νερού;

Θα χρειαστεί να γνωρίζουμε τη χημική σύσταση του νερού προς επεξεργασία, την ποιότητα του τελικού επιθυμητού προϊόντος βάσει των αναγκών σας, τη δυναμικότητα του συστήματος σε παροχή και το διαθέσιμο χώρο για τη μελλοντική εγκατάσταση.

Υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού από λύματα;

Η HIGHDRO διαθέτει την τεχνογνωσία υλοποίησης έργων που σχετίζονται με την ανακύκλωση και επεξεργασία νερού από λύματα, βιομηχανικά ή αστικά, με δυνατότητα δευτερεύουσας χρήσης, όπως π.χ άρδευση.